(Bild: 1 von 2)

Engineering & Consulting

Povolení

Dobře naplánováno znamená z půlky povoleno!

Aby byl stavební projekt úspěšně povolen, je nutno více čí méně nákladů, což je podmíněno národními požadavky vzhledem k odpadovému hospodářství, stavebním podkladům a řízení emisí. S naším technickým Know-How a zkušenostmi podporujeme naše zákazníky, aby jejich fáze schvalování nebyla zbytečně protahována, nebo aby nutné dodatečné podmínky nesmyslně kompostárnu neprodražovala.

dále k compost-turner.com