Engineering & Consulting

Studie proveditelnosti

Cesta od dobrého nápadu k úspěšnému projektu!

U zhotovení studie o proveditelnosti se díváme do budoucnosti , abychom mohli projektu předpovědět úspěch (nebo neúspěch). Vyhodnocení projektu je o to preciznější, o co přesněji jsou známa čísla, rámcové podmínky a fakta. Ne vždy jsou známy všechny přesné faktory, tudíž se musejí odhadnout a tím leží kvalita studie o proveditelnosti vždy na zkušenostech projektanta. Množství již provedených studií, dlouhodobé zkušenosti v odpadovém hospodářství a stálý kontakt se zákazníkem a provozovatelem kompostáren nám dovoluje přínést Vám tyto kompetence pro Vaši studii o proveditelnosti.

To nám pomáhá získat správná čísla pro vyhodnocení a dává Vám brzy přesné informace o proveditelnosti projektu. Vy se jako klient co možná nejdříve dozvíte, zda je smysluplné projekt dále popohánět kupředu nebo Váš čas investovat jiným směrem.

dále k compost-turner.com