Engineering & Consulting

Plánování

Vše z jedné ruky je trendem v průmyslu! Zkrácení komunikačních křižovatek k jednotlivým prvozovnám Vám ušetří bolení hlavy, prostředníka a často i psychiatra!

Již od prvního konceptu a první studie proveditelnosti doprovázíme Váš projekt. Přes návrh a zadání plánu překonáváme schvalovací a technické překážky, stavební provedení je námi kontrolováno a i uvedení do provozu a „start“ kompostárny provádíme my. Pro nás to ovšem také znamená, dbát obzvláště na to, že je zákazník kdykoli integrován do procesu, aby mohla být brána v potaz jeho přání.

Rádi také budeme spolupracovat s Vaším „domácím a dvorním“ – plánovačem, o osvojení Vašeho projektu a podpoříme ho našimi dlouholetými zkušenostmi s kompostovací technikou.

Aby mohla být kompostárna (elektronicky) správně vymodelována, musí být nejprve známa cesta materiálu od dodání, uskladnění, zpracování a prodej. Základním předpokladem k dohledatelnosti toku materiálu a vyhotovení analýzy látkového toku, je přiřazení dodaných druhů do správných skladů, vnitřní cesty a registrace.

Naše úloha tkví v analýze Vaší kompostárny se všemi toky látek a materiálu, aby bylo možno vyhotovit co možná nejefektivnější a nejjednodušší elektronický model Vaší kompostárny.

Řízení emisí je kouzelné slovo posledních desetiletí. Je důležité znát jeho procesní emise, aby bylo možno realizovat úspěšné koncepty průchodu vzduchu.

Ke kontrole odpadních emisí používáme různé technologie, počínaje biofiltrem až k pračce odpadního vzduchu a membránovým systémům. Na jedné straně musíme dodržet zákonné a technické požadavky, na straně druhé se ale nesmí vymknout kontrole investiční a provozní náklady.

Technické koncepty jsou tak dobré jako jejich proveditelnost.
Neustále se snažíme u koncepce našich technologií vytvářet co nejméně rozhraní, nebo požadovat rozmanité profese. Snažíme se stavební část omezit na obvyklou stavební činnost. Technologicky relevantní díl stavebního výrobku dáváme k dispozici jako hotový výrobek na stavbě a může být lokálním stavebním personálem zabudován.

dále k compost-turner.com