Technologie kompostování

Parametry kompostu

Vaše základní vybavení k zajištění kvality

Měření O2 a CO2 slouží k rychlému vyhodnocení stavu rozkladu (aerobního nebo anaerobního) a pomáhá zvolit překopávací cyklus. Detailní výpověď o kvalitě je možno zvolit přes CMC půdní a kompostovou laboratoř a měřič pH.

Hodnota pH je jeden z rozhodujících faktorů při kompostování, vápnění, úpravě půdy a při volbě kulturní rostliny. Praktik může okamžitě učinit opatření, aniž by musel čekat na vyjádření laboratorního šetření.

Testovatelnost:

  • hodnota pH
  • hodnota Redox (speciální elektroda)
  • měření teploty (speciální snímač)
Galerie:

CMC provozní kufr je vhodný obzvláště pro rychlé testy na poli nebo na místě kompostárny. Lehká příprava vzorků, jednoduché zkušební metody, rychlé, vypovídající výsledky dávají okamžité vysvětlení a pomáhají praktikovi volit rozhodnutí popř. zamezit chybám. Kompost je díky CMC-půdní laboratoři jednoduše kontrolovatelný.


Testovatelnost:

  • dusík (dusičnan, dusitan, amonium)
  • hodnota pH
  • sulfid
  • Galerie:
    dále k compost-systems.com