Řešení

Vyvinuli jsme nejrůznější koncepty řešení, které společně s našimi zákazníky upravujeme podle lokálních požadavků.

    Tlakové provzdušňování Sací provzdušňování Kapacita Emise Komentář
Kompostování v zakládkách na otevřené zpevněné ploše
Kompostování v zakládkách na otevřené zpevněné ploše

Kompostování na zpevněné ploše<o:p></o:p> ...

    od 20 t/rok
Závislost na srážkách
Kompostování v zakládkách na zastřešené ploše
Kompostování v zakládkách na zastřešené ploše

Kompostování v zakládkách na zastřešené ploše...

    od 300 t/rok
Nezávislé na srážkách
Membrána
Membrána

Kompostování s membránou...

    od 1.000 t/rok
Statický systém rozkladu
 Uzavřené kompostování v zakládkách
Uzavřené kompostování v zakládkách

Technologie newEARTH...

    od 10.000 t/rok
Dynamický nebo statický systém rozkladu
Kompostování v boxech
Kompostování v boxech

Technologie COMPObox...

    od 2.000 t/rok
Statický systém rozkladu
Kompostování v kontejneru
Kompostování v kontejneru

Shromáždit – Hygienizovat - Kompostovat...

    od 200 t/rok
Kombinace sběru a logistiky rozkladu
Automatizované sledování teploty zakládek
Automatizované sledování teploty zakládek
   
Kompostování v zakládkách na otevřené nezpevněné ploše
Kompostování v zakládkách na otevřené nezpevněné ploše

Kompostování na otevřené mateční zemině ...

    od 20 t/rok
Omezení klimatem, Omezená kapacita
dále k compost-turner.com