Technologie kompostování

Kompostování v boxech

Zjistěte víc o modulárně konstruovaném systému

COMPOboxy jsou individuálně řízené, statické jednotky biologického rozkladu. Překopávání může být zredukováno na promíchání materiálu popř. jeho zkypření. COMPOboxy mohou být provozovány tlakovým nebo sacím provzdušňováním, stejně tak i cirkulujícím vzduchem. U větších objektů je odpadní vzduch z boxů čištěn biofiltrem. U menších objektů doporučujeme ošetření odpadního vzduchu z boxů skrze naši polopropustnou filtrační membránu, která bývá zároveň používána jako střecha boxu.

Technologie COMPObox může být úspěšně a nákladově efektivně použita již od 2.000 t/rok. Jednotky rozkladu jsou zpravidla široké 4 až 6 metrů a „téměř“ libovolně dlouhé. Naplnění je prováděno kolovým nakladačem nebo automatickou zavážecí technikou. Pro odběr materiálu se doporučuje, z důvodu nákladovosti, kolový nakladač.

Obzvláště doporučeníhodné je nasazení technologie COMPObox v první, pachově intenzivní fázi biologického rozkladového procesu.

Dobře vypracovaný stavebnicový systém umožňuje jednoduše integrovat technologii COMPObox také do již existujícího stavebního fondu.

Zvláštní přednosti technologie COMPObox:

  • Extrémně šetří místo a je kompaktní
  • Flexibilní technika pro jakoukoli velikost objektu
  • Vhodná pro stávající stavební fond při sanaci objektu
  • Úsporné řešení pro pachově intenzivní fáze procesu rozkladu v uzavřeném reaktoru
Technické detaily:
Tlakové provzdušňování Sací provzdušňování Kapacita Emise Komentář
    od 2.000 t/rok
Statický systém rozkladu
Downloads:
Download COMPObox (pdf) 185 KB
dále k compost-turner.com