Technologie kompostování

Uzavřené kompostování v zakládkách

Technologie newEARTH

Technologie newEARTH je patentovaná technologie Compost Systems a spojuje přednosti zakládkového kompostování s uzavřeným kompostováním. Z toho vyplývají příznivé náklady na zpracování a nízké pořizovací náklady při úplné emisní kontrole. Tajemství tkví v kombinaci provzdušnění zakládky skrze inteligentní koncept vedení ventilace v hale, kde probíhá biologický rozklad.

V samotných halách, kde probíhá rozklad, jsou zakládky překopávány konvenčními překopávači. Tak nejsou nákladné stroje, poháněné elektrickým, mechanickým nebo hydraulickým pohonem, vystaveny stálým, agresivním rozkladovým podmínkám. Emise prachu a vodní páry jsou odváděny skrze patentovaný systém odvětrávání.

Rozkládaný materiál je stále „provzdušňován sáním“, čímž se emise vůbec nedostanou do haly, nýbrž jsou přímo odváděny do biofiltru. V hale panuje stále mírný podtlak, čímž je zabráněno případnému úniku emisí.


Zvláštní přednosti technologie newEARTH:

  • Příznivé náklady na odvětrávání a nízké pořizovací náklady
  • Pracovníci servisu a údržby nemusí vstupovat do zařízení během cyklu rozkladu
  • Nasazení konvenčních mobilních strojů (překopávač, kolový nakladač)
  • Technologie Batch umožňuje bezpečnou hygienizaci jež je automaticky zdokumentována
Videa:
1
1
Technické detaily:
Tlakové provzdušňování Sací provzdušňování Kapacita Emise Komentář
    od 10.000 t/rok
Dynamický nebo statický systém rozkladu
Downloads:
Download newEARTH MBA (pdf) 174 KB
dále k compost-turner.com