Technologie kompostování

Membrána

Kompostování s membránou

Jako ochrana před pachovými emisemi může být u statických jednotek biologického rozkladu použita polopropustná membrána. Ta musí být kombinována s tlakovým provzdušňováním. Vzhledem k nákladné manipulaci je zde periodické překopávání nehospodárné.

Polopropustná membrána může významně přispět ke snížení zápachu. Pachovým a prachovým (bioaerosoly) emisím při překopávání nebo manipulaci nemůže membrána zabránit.

Technické detaily:
Tlakové provzdušňování Sací provzdušňování Kapacita Emise Komentář
    od 1.000 t/rok
Statický systém rozkladu
dále k compost-turner.com