Technologie kompostování

Kompostování v zakládkách na otevřené zpevněné ploše

Kompostování na zpevněné ploše

Nejrozšířenější varianta venkovního kompostování je kompostování v pásových zakládkách na zpevněné ploše. Ve vazbě na zpracovávané suroviny, stanoviště a řešení kompostárny mohou být nutná dodatečná opatření k omezení emisí:

  • Zakrytí zakládek textilií
  • Provzdušňování tlakem nebo sáním
  • Omezení velikosti zakládky
  • Zachycování průsakové vody
  • Statická nebo dynamická zakládka
  • Technika překopávání a jeho intervaly
Technické detaily:
Tlakové provzdušňování Sací provzdušňování Kapacita Emise Komentář
    od 20 t/rok
Závislost na srážkách
Downloads:
Download COMPOnent (pdf) 126 KB
dále k compost-turner.com