31.08.2016

Diskuse předních českých odborníků

Diskuse předních českých odborníků na téma Kompostování v zemědělství.

Diskuse předních českých odborníků
  • Petr Plíva – Výzkumný ústav zemědělské techniky, autor řady odborných publikací, zejména na téma technika a technologie kompostování
  • Květuše Hejátková, ZERA – zemědělská ekologická regionální agentura, o.s. – ředitelka
  • Josef Šrefl – 2008 – 2015 vedoucí sekce kompostování při CZ BIOM, jednatel Agrointeg s.r.o.

Situace v kompostování v ČR. Význam a hodnota kompostu. Podpora života v půdě – úrodnost půdy. Vhodné technologie. Podpora aerobního rozkladu. Hygienizace odpadů. Prezentace firmy Compost Systems, přední rakouské firmy pro techniku a technologie kompostování, kterou Agrointeg zastupuje v ČR a SR.

http://tvzemedelec.cz/kompostovani-v-zemedelstvi/

dále k compost-turner.com