Technologie kompostování

Systémy pro odvod odpadního vzduchu

Díky odbourávání organického odpadu vznikají zápachy, jenž mohou být často velice nepříjemné. Aby bylo zabráněno problémům se sousedy a majiteli sousedních pozemků, musí se tyto shromáždit a vyčistit.

V praxi se osvědčil biofiltr jako nejjednodušší a ne příliš nákladná varianta k čištění odpadního vzduchu. Vzduch je rozptýlen přes celou plochu biofiltru. V násypce z kořenového dřeva, štěpky a jiných materiálů jsou zápachy biologicky odbourávány. Důležité procesní parametry jsou měřeny naší EMSR-technikou, aby byl zachován optimální provoz a bylo zabráněno zápachovým emisím.

Velikost biofiltru se řídí dle zpracovávaného množství odpadního vzduchu. Provoz je jednoduchý k manipulaci a má vysokou jistotu stability. Systém umožňuje optimální čištění odpadního vzduchu při minimálních nákladech. S biofiltrem lze dosáhnout až 90-98% redukci zápachu.

Galerie:

Aby bylo v biofiltru dosaženo optimálního výkonu odbourávání, musí být odpadní vzduch předtím upraven. Dle velikosti kompostárny a jejího typu je odpadní vzduch předčištěn v kyselé pračce vzdušiny aby byly vyprány agresivní látky amoniaku. V pracím boxu je odpadní vzduch nasycen až na maximální vlhkost, čímž je zabráněno vysušení filtračního materiálu.

Galerie:

Odpadní vzduch v kompostárnách a MBA obsahuje substance které mohou na materiály působit agresivně. Proto jsou, pro systémy odvádějící odpadní vzduch, používána vysoce kvalitní potrubí z ušlechtilých kovů nebo plastů.

Na přání plánujeme a realizujeme potrubní systém vyladěný na Vaši kompostárnu.

Galerie:
dále k compost-turner.com