Technologie kompostování

Boxové systémy

COMPObox-technologie se skládá z jednotlivých nezávislých jednotek biologického rozkladu, jenž jsou vybaveny naší provzdušňovací technologií. Zastřešení a vrata jsou nasazeny na předvyrobenou konstrukci na staveništi.

Vrata jsou jednoduše ovládána přes hydrauliku a otevírají se směrem nahoru, čímž jsou mimo akční pásmo kolového nakladače. Konstrukce vrat je vněj boxu a není vystavena agresivnímu klimatu v boxu.

Galerie:

Dle technických a legislativních požadavků používáme pro naše systémy dva různé druhy střech:

  • vzduchotěsná folie
  • polopropustná filtrační membrána

U vzduchotěsné foliové střechy je nutné ošetření odpadního vzduchu biofiltrem. Odpadní vzduch může být při použití polopropustné filtrační membrány skrze ní filtrován. Přitom je třeba dávat pozor na to, aby byla plocha filtru membrány zharmonizována s množstvím rozkládaného materiálu.

Galerie:
dále k compost-turner.com