(Bild: 1 von 5)

Technologie kompostování

Kontejner kompostování

Shromáždit – Hygienizovat - Kompostovat

CSC-kontejner je flexibilně použitelný kontejner, který byl vyvinut specielně pro biologické (aerobní) shromažďování a zpracovávání odpadů. Jednoduchá přeprava v prodeji běžně dostupným hákovým nosičem kontejnerů a instalovaný GPS-Tracking-Systém umožňují decentralizované shromažďování. Přes internet si můžete kdykoli vyhledat data o místě a procesu, čímž se kontejner stává ideálním nástrojem odpadové logistiky.

Díky našim dlouholetým zkušenostem s provzdušňovací technologií jsme vyvinuli pro kontejner provzdušňovací systém, aby odpad nezačal hnít. Přidané množství vzduchu je regulováno skrze měření teploty ideálně v biologickém procesu. Prostřednictvím membránové technologie je zabráněno vzniku pachových emisí, čímž nestojí shromažďování v rámci jedné komunity nic v cestě.

Abyste se o přednostech našeho CSC kontejneru mohli lépe přesvědčit, připravili jsme pro Vás program možnosti jeho pronájmu. Informujte se, prosím, u našich zástupců!

Videos:
Downloads:
Download prospekt CSC Container (pdf) 462 KB
dále k compost-turner.com