Technologie kompostování

EMSR technika

Měřící a řídící technika se snadno obsluhovatelnou vizualizací

Speciálně přizpůsobené Vašim požadavkům plánujeme rozvody Vaší kompostárny.

Naše řídící technika je společnou hlavní centrálou provzdušňovacího systému.

Teplotní hodnoty kontrolního systému jsou automaticky načteny a provzdušňovací časy jsou řízeny v závislosti na postupu a individuálně pro každou kompostovací zakládku.

Dotykovým panelem je možná jednoduchá obsluha a přizpůsobení parametrů. Dodatečně k tomu je řídící technika přímo propojena s vizualizačním softwarem. Změny parametrů přebírají oba systémy.

Řídící systém je dodáván jako kompletně smontovaná a kabelově propojená jednotka (SPS-řízení, dotykový panel, jistič motoru, rozvaděč, atd.).

Galerie:

Pro úsporný a nízkoemisní provoz kompostárny je naprosto nezbytný EMSR-systém zabezpečený proti poruchám. Proto používáme k uchopení a řízení procesu osvědčenou měřící techniku, kterou dodáváme v technologickém balíčku. Ke kontrole provozních podmínek jsou k dispozici, dle části kompostárny, rozdílné senzory pro teplotu a tlak, ale i pro objem proudu, úroveň výplně a hodnotu pH. S naším Know-How a souhrou těchto senzorů je umožněn nízkoemisní provoz.

Galerie:

Pro snadné porozumění kompostovacímu procesu je nutné přehledné a srozumitelné zobrazení.

Ze zkušeností z vizualizace vícero kompostáren umožňuje náš vizualizační software jednoduchou manipulaci a obsluhu. Kontrola hygienizačního dokladu, výkyvy procesní teploty, atd., probíhá jednoduše a přehledně. Zadávání a změny procesních parametrů jsou rychle možné pomocí tlačítka počítačové myši.

Vizualizace je přizpůsobena potřebám Vaší kompostárny a dodávána kompletně předinstalovaná na PC.

Galerie:

Řídící a regulační techniku je možné dodávat na staveniště ve fromě COMPOtaineru předmontovanou a v řešení “Plug and Play“.

Galerie:
dále k compost-turner.com