Συχνές Ερωτήσεις

Βασικά δεδομένα με μία ματιά

Όχι!
Με σύστημα εξαναγκασμένου αερισμού το διάστημα ανάμεσα στις αναδεύσεις παρατείνεται σημαντικά (1-2 φορές την εβδομάδα αντί για κάθε ημέρα). Ωστόσο, για μια καλή ανάμιξη, αραίωση και ομογενοποίηση η ανάδευση του υλικού εξακολουθεί να είναι απαραίτητη!

CLO (Compost Like Output) είναι το λεπτόκοκκο κλάσμα (<15 mm) της βιολογικής επεξεργασίας των αποβλήτων, το οποίο επιτρέπεται σε ορισμένες χώρες να χρησιμοποιηθεί ως υλικό κάλυψης χώρων υγειονομικής ταφής, λατομείων, ως χώμα σε αναδασώσεις κ.α. Έχει υψηλή περιεκτικότητα σε οργανική ύλη και περιορισμένη περιεκτικότητα σε ξένα σωματίδια και προσμίξεις. Το CLO περιορίζεται σε εφαρμογές που δεν αφορούν τρόφιμα.

Επόμενο compost-turner.com