Τεχνολογίες Κομποστοποίησης

Παράμετροι Κομποστοποίησης

Ο βασικός σας εξοπλισμός για τη διασφάλιση της ποιότητας

Η μέτρηση του οξυγόνου και του διοξειδίου του άνθρακα ενημερώνει για την κατάσταση του κομπόστ (αερόβια και αναερόβια) και βοηθά να εξαχθεί ένα συμπέρασμα σχετικά με τον κύκλο ανάδευσης. Ένα εργαστήριο εδάφους και κομποστοποίησης CMC και ένα ph-μετρο παρέχουν λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την ποιότητα.

Η τιμή του pH είναι ένας σημαντικός παράγοντας όσον αφορά την κομποστοποίηση, την ασβέστωση, τη διαχείριση του εδάφους και την επιλογή καλλιέργειας. Ο επαγγελματίας είναι ικανός να λαμβάνει μέτρα χωρίς να περιμένει τα αποτελέσματα από το εργαστήριο.

Οι δυνατότητες δοκιμών είναι:

  • Τιμή pH
  • Τιμή Redox (ειδικό ηλεκτρόδιο)
  • Θερμοκρασία (πρόσθετος αισθητήρα)
Εικόνες:

Το κιτ αναλύσεων CMC είναι ειδικά σχεδιασμένο για άμεσες αναλύσεις επί τόπου ή στο εργαστήριο κομποστοποίησης. Η εύκολη προετοιμασία του δείγματος, οι απλές μέθοδοι επιθεώρησης και τα γρήγορα και ενδεικτικά αποτελέσματα βοηθάνε στην αποφυγή λανθασμένων χειρισμών κατά την διαδικασία κομποστοποίησης. Το κομπόστ ελέγχεται εύκολα με το εργαστήριο αναλύσεων CMC.

Οι δυνατότητες ελέγχου περιλαμβάνουν:

  • Αζώτο (αμμώνιο, νιτρώδη, νιτρικά)
  • Τιμή pH
  • σουλφίδιο
  • Εικόνες:
    Επόμενο compost-systems.com