Τεχνολογίες Κομποστοποίησης

Αέρια Σειραδίου

Κομποστοποίηση - μια ζωντανή διαδικασία!

Η κομποστοποίηση είναι μια αερόβια διαδικασία (με οξυγόνο). Ένα καλά αεριζόμενο σειράδιο κομπόστ είναι μια βασική προϋπόθεση για την αποτελεσματική αποσύνθεση. Εντός της διαδικασίας αποσύνθεσης, οι μικροοργανισμοί εισπνέουν οξυγόνο και εκπνέουν διοξείδιο του άνθρακα. Ως εκ τούτου, η μέτρηση των δύο αυτών αερίων ενημερώνει σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση της “αερόβιας” διαδικασίας αποσύνθεσης.

Η μέτρηση των αερίων σειραδίου είναι ιδιαίτερα σημαντική σε μη αεριζόμενα σειράδια κομποστοποίησης, προκειμένου να εξασφαλίζεται επαρκής παροχή οξυγόνου.

Η λεγόμενη «αναπνοή» των μικροοργανισμών καταναλώνει οξυγόνο και το μετατρέπει σε διοξείδιο του άνθρακα. Η διαδικασία κινδυνεύει, εάν η περιεκτικότητα οξυγόνου είναι πολύ χαμηλή. Μια τέτοια κατάσταση έχει ως αποτέλεσμα υψηλές εκπομπές οσμών και αέριων θερμοκηπίου όπως το μεθάνιο.

Το δικό μας ηλεκτρονικό όργανο μέτρησης αερίων σειραδίου σας δίνει τη δυνατότητα να πάρετε μια γρήγορη εικόνα σχετικά με τις τρέχουσες συνθήκες της διαδικασίας σας. Το όργανο είναι ικανό να μετρά ταυτόχρονα πέντε διαφορετικά αέρια και επιπλέον είναι πολύ άνετο στη χρήση και έχει χαμηλό κόστος συντήρησης.

Τεχνικά χαρακτηριστικά:
Αισθητήρες:

  • Μεθάνιο (CH4)
  • Οξυγόνο (O2)
  • Διοξείδιο του Άνθρακα (CO2)

Επεκτάσιμο με

  • Αμμωνία (NH3)
  • Υδρόθειο (H2S)
Εικόνες:

Η κομποστοποίηση χρειάζεται οξυγόνο για να παρέχει μια ισορροπημένη μικροβιακή χλωρίδα.

Οι μικροοργανισμοί καταναλώνουν οξυγόνο και παράγουν διοξείδιο του άνθρακα. Εάν η περιεκτικότητα σε διοξείδιο του άνθρακα είναι πολύ υψηλή, ο αερισμός είναι αναγκαίος (ενεργός αερισμός / ανάδευση). Η έλλειψη του αέρα μετατρέπει το κομπόστ σε αναερόβιο και προκαλεί υψηλές εκπομπές οσμών, παρατείνει τη διάρκεια της διαδικασίας και μειώνει την ποιότητα του τελικού κομπόστ.

Το δικό μας όργανο μέτρησης για το CO2 σας δίνει μια γρήγορη εικόνα των συνθηκών της διαδικασίας σας.
Αυτό το όργανο μέτρησης είναι εύκολο στο χειρισμό και τη συντήρηση.

Εικόνες:
Επόμενο compost-systems.com