Τεχνολογίες Κομποστοποίησης

Θερμοκρασία

Ασφαλής διαχείριση της διαδικασίας χωρίς υπερθέρμανση

Ασφαλής διαχείριση της διαδικασίας χωρίς υπερθέρμανση Η θερμοκρασία είναι η πιο σημαντική παράμετρος για τον διαχειριστή της εγκατάστασης. Η καταλληλότητα του υλικού, η φάση της κομποστοποίησης, κλπ., μπορούν να προσδιοριστούν από την εξέλιξη της θερμοκρασίας. Επίσης, ο νόμος ορίζει την ημερήσια τεκμηρίωση της θερμοκρασίας για την απόδειξη της υγειονοποίησης του υλικού.

Για τους πελάτες μας προσφέρουμε ένα εγχειρίδιο, καθώς και μια πλήρως αυτοματοποιημένη δυνατότητα τεκμηρίωσης της θερμοκρασίας.

Κάθε μέρα και κάθε νύχτα, δεν έχει σημασία αν βρεχει ή χιονίζει - το δικό μας αυτόματο σύστημα ελέγχου θερμοκρασίας μετρά συνεχώς τη θερμοκρασία των σειραδίων κομποστοποίησης. Προβλήματα κατά την κομποστοποίηση (αύξηση ή μείωση της θερμοκρασίας) εντοπίζονται αμέσως επιτρέποντας τη λήψη διορθωτικών μέτρων πριν να είναι πολύ αργά.

Το Αυτόματο Σύστημα Ελέγχου Θερμοκρασίας αντικαθιστά την ενοχλητική μέτρηση με το χέρι. Επιπλέον, το σύστημα καταγράφει αυτόματα το προφίλ της θερμοκρασίας στο υπολογιστή σας, το οποίο απαιτείται από το νόμο.

Τα δεδομένα μεταδίδονται ασύρματα - όχι άλλα καλώδια τα οποία είναι πιθανόν να πληγωθούν από φορτωτές ή άλλα μηχανήματα.

Εικόνες:

Ο ψηφιακός μετρητής θερμοκρασίας είναι ένα "must-have" για κάθε διαχειριστή μονάδας κομποστοποίησης. Πρέπει να επιτυγχάνονται θερμοκρασίες έως 65°C αλλά να μην υπερβαίνονται. Επιπλέον, ο νόμος ορίζει την ημερήσια τεκμηρίωση της θερμοκρασίας εντός του σειραδίου κομπόστ.

Με το δικό μας ψηφιακό μετρητή θερμοκρασίας ο διαχειριστής της εγκατάστασης παίρνει μια γρήγορη και ακριβή εικόνα όλων των σειραδίων κομποστοποίησης.

  • Εύρος μέτρησης: -50 ° C έως 1.150
  • Αισθητήρας: από ανοξείδωτο ατσάλι, στάνταρ μήκος 800 mm (1.200 mm κατόπιν αιτήματος)
Εικόνες:
Επόμενο compost-systems.com