Στοιχεία έκδοσης

Ο ιστότοπος δημοσιεύτηκε από / Προστασία Δεδομένων

Compost Systems GmbH
Maria-Theresia-Straße 9
4600 Wels/Austria
info [at] compost-systems [dot] com

Γενικός Διευθυντής: Aurel Lübke

Πνευματικά Δικαιώματα

Το περιεχόμενο και οι εικόνες (εφόσον δεν αναφέρεται ρητά) αποτελούν ιδιοκτησία της Compost Systems Gmbh και προστατεύονται ως τέτοια εις ολόκληρον καθώς και τμηματικά.

Αποποίηση ευθύνης - Σύνδεσμο

Η επιλογή των εξωτερικών συνδέσμων έγινε με τη δέουσα επιμέλεια, δεν είναι όμως δυνατό να ελεγχθούν επακριβώς οι ιστοσελίδες. Εξαιτίας αυτού του γεγονότος η Compost Systems Gmbh δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Οι χρήστες χρησιμοποιούν εξωτερικούς συνδέσμους με αποκλειστικά δική τους ευθύνη. Οι επιμέρους όροι χρήσης ισχύουν.

Αποποίηση Ευθύνης - Πληροφορίε

Προσπαθούμε να διατηρούμε το περιεχόμενο ενημερωμένο και σωστό. Παρ’ όλα αυτά, δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για την ορθότητα και την πληρότητα της αρχικης σελίδας και της ιστοσελίδας.

Αν έχετε σχετικές ερωτήσεις, σας παρακαλούμε να έρθετε σε επαφή μαζί μας. Ο χρήστης αναγνωρίζει τους κινδύνους χρήσης της ιστοσελίδας ως δικούς του, έτσι ώστε κανένας ο οποίος συμμετείχε στην παραγωγή του περιεχομένου να δύναται, έμμεσα ή άμεσα, να θεωρηθεί υπεύθυνος για αποθετική ζημία. Η όποια υποχρέωσή μας περιορίζεται στον ελάχιστο δυνατό βαθμό.

Επόμενο compost-turner.com