Λύσεις

Έχουμε αναπτύξει πολλά και διαφορετικά σενάρια-λύσεις που προσαρμόζουμε κατά περίπτωση στις ιδιαίτερες απαιτήσεις των πελατών μας.

    Θετικός Αερισμός Αρνητικός Αερισμός Δυναμικότητα Εκπομπές Σχόλια
Ανοιχτές μονάδες κομποστοποίησης
Ανοιχτές μονάδες κομποστοποίησης

Κομποστοποίηση σε ειδικά επιστρωμένη επιφάνεια ...

    από 20 t/a
Επηρεάζεται από τις καιρικές συνθήκες
Στεγασμένος χώρος
Στεγασμένος χώρος

Überdachte Mietenkompostierung...

    από 300 t/a
Δεν επηρεάζεται από τις καιρικές συνθήκες
Μεμβράνη
Μεμβράνη

Κομποστοποίηση σε σειράδια με χρήση της μεμβράνης ...

    από 1,000 t/a
Στατικό σύστημα
Έγκλειστα σειράδια
Έγκλειστα σειράδια

Η τεχνολογία newEARTH ...

    από 10,000 t/a
Δυναμικό ή στατικό σύστημα αποδόμησης
Κλειστοί Θάλαμοι
Κλειστοί Θάλαμοι

Η διαδικασία COMPObox ...

    από 2,000 t/a
Στατικό σύστημα ανάδευσης
Κομποστοποίηση σε Κοντέινερ
Κομποστοποίηση σε Κοντέινερ

Συλλογή - Υγειονοποίηση - Κομποστοποίηση...

    από 200 t/a
Συνδυασμός συλλογής και επεξεργασίας
Αυτόματο σύστημα παρακολούθησης θερμοκρασίας
Αυτόματο σύστημα παρακολούθησης θερμοκρασίας
   
Ανοιχτές μονάδες κομποστοποίησης
Ανοιχτές μονάδες κομποστοποίησης

Κομποστοποίηση στο έδαφος ...

    από 20 t/a
Περιορισμοί Κλιματικών Συνθηκών, Δυναμικότητας και Νομοθεσίας
Επόμενο compost-turner.com