Τεχνολογίες Κομποστοποίησης

Κλειστοί Θάλαμοι

Μάθετε περισσότερα για το σύστημα

Τα COMPOboxes είναι αυτόνομες στατικές μονάδες κομποστοποίησης. Η διαδικασία ανάδευσης μπορεί να περιοριστεί σε ανάμιξη και “χαλάρωση” των υλικών. Τα COMPOboxes μπορούν να λειτουργήσουν με αρνητικό και θετικό αερισμό ή ανακυκλοφορία. Για τις μεγαλύτερες μονάδες κομποστοποίησης, ο αέρας φιλτράρεται με ένα βιοφίλτρο. Για τις μικρότερες μονάδες, εναλλακτικά προτείνεται το φιλτράρισμα του αέρα με την ημιπερατή μεμβράνη του COMPObox, η οποία λειτουργεί ταυτόχρονα και ως η οροφή του θαλάμου.

Η διαδικασία COMPObox μπορεί να υιοθετηθεί με επιτυχία και οικονομικά, σε μονάδες που διαχειρίζονται από 2000 τόνους το έτος. Συνήθως,ο κάθε θάλαμος κομποστοποίησης έχει πλάτος 4-6 m και θεωρητικά δεν έχει περιορισμό στο μήκος. Η πλήρωση γίνεται με φορτωτή ή με αυτόματο σύστημα. Για το άδειασμα του θαλάμου είναι οικονομικά σκόπιμο να χρησιμοποιείται ένας φορτωτής.

Η χρήση της διαδικασίας COMPObox είναι ιδιαίτερα επωφελής κατά την διάρκεια της αρχικής, εντατικής φάσης αποδόμησης σε μια μονάδα Μηχανικής και Βιολογικής Επεξεργασίας ή κομποστοποίησης. Η ευέλικτη δομή των COMPOboxes κάνει εύκολη την ενσωμάτωση σε υπάρχοντα κτίρια.

Ειδικά πλεονεκτήματα του COMPObox:

• Ελάχιστος απαιτούμενος χώρος και συμπαγές
• Ευέλικτη τεχνολογία για κάθε μέγεθος εγκατάστασης
• Εύκολη ενσωμάτωση σε υπάρχοντα κτίρια
• Οικονομική λύση για κομποστοποίηση σε κλειστό αντιδραστήρα κατά την διάρκεια της εντατικής φάσης εκπομπής οσμών

Τεχνικές Λεπτομέρειες:
Θετικός Αερισμός Αρνητικός Αερισμός Δυναμικότητα Εκπομπές Σχόλια
    από 2,000 t/a
Στατικό σύστημα ανάδευσης
Downloads:
Download COMPObox (pdf) 185 KB
Επόμενο compost-turner.com