Τεχνολογίες Κομποστοποίησης

Έγκλειστα σειράδια

Η τεχνολογία newEARTH

Η ανάδευση των σειραδίων κομποστοποίησης γίνεται με ένα συμβατικό αναστροφέα. Έτσι, δεν υπάρχουν πολύπλοκες μηχανές με ηλεκτρικές, μηχανικές ή υδραυλικές μονάδες οδήγησης που πρέπει να αντιστέκονται σε μόνιμη βάση εναντίων των επιθετικών συνθηκών κομποστοποίησης που επικρατούν μέσα στο χώρο κομποστοποίησης. Οι εκπομπές σκόνης ή/και ατμού κατά τη διάρκεια της ανάδευσης καθοδηγούνται μέσω ενός πατενταρισμένου συστήματος καθοδήγησης του αέρα.

Το προς επεξεργασία υλικό είναι διαρκώς υπό "αρνητικό αερισμό», ώστε οι εκπομπές να μην απελευθερώνονται στην αίθουσα, αλλά αμέσως να αποστέλλονται στο βιοφίλτρο. Μέσα στην αίθουσα υπάρχει μονίμως μια μικρή υπό-πίεση ώστε οι εκπομπές να μην εγκαταλείπουν το χώρο κομποστοποίησης.

Τα πλεονεκτήματα της διαδικασίας NewEARTH περιλαμβάνουν

• Χαμηλό κόστος διαχείρισης και κατασκευής
• Για την επισκευή και συντήρηση δεν είναι απαραίτητο το προσωπικό να εισέρχεται στο χώρο κατά τη διάρκεια του κύκλου κομποστοποίησης
• Χρήση συμβατικών κινητών μηχανημάτων (π.χ. εμπρόσθιος φορτωτής)
• Η διεργασία διασφαλίζει την υγειονοποίηση, η οποία τεκμηριώνεται αυτόματα

Videos:
1
1
Τεχνικές Λεπτομέρειες:
Θετικός Αερισμός Αρνητικός Αερισμός Δυναμικότητα Εκπομπές Σχόλια
    από 10,000 t/a
Δυναμικό ή στατικό σύστημα αποδόμησης
Downloads:
Download newEARTH MBA (pdf) 174 KB
Επόμενο compost-turner.com