Τεχνολογίες Κομποστοποίησης

Ανοιχτές μονάδες κομποστοποίησης

Κομποστοποίηση σε ειδικά επιστρωμένη επιφάνεια

Κομποστοποίηση σε ειδικά επιστρωμένη επιφάνεια

Η πιο διαδεδομένη εκδοχή της ανοιχτής κομποστοποίησης είναι η κομποστοποίηση σε σειράδια σε ειδικά επιστρωμένη επιφάνεια. Ανάλογα με τα προς επεξεργασία υλικά, την τοποθεσία και τη μονάδα, μπορεί να είναι αναγκαία πρόσθετα μέτρα για την προστασία από εκπομπές :

• Η κάλυψη των παραθύρων με ειδικό γαιούφασμα
• Θετικός ή αρνητικός αερισμός
• Περιορισμός του μεγέθους των σειραδίων
• Επεξεργασία των στραγγισμάτων
• Στατικά ή δυναμικά σειράδια
•Τεχνολογία και συχνότητα αναστροφής

Τεχνικές Λεπτομέρειες:
Θετικός Αερισμός Αρνητικός Αερισμός Δυναμικότητα Εκπομπές Σχόλια
    από 20 t/a
Επηρεάζεται από τις καιρικές συνθήκες
Downloads:
Download COMPOnent (pdf) 126 KB
Επόμενο compost-turner.com