Τεχνολογίες Κομποστοποίησης

Ανοιχτές μονάδες κομποστοποίησης

Κομποστοποίηση στο έδαφος

Κατά την εφαρμογή της τεχνολογίας κομποστοποίησης για ανοικτούς μη ασφαλτοστρωμένους χώρους, τα οργανικά απόβλητα κομποστοποιούνται σε άμεση επαφή με την επιφάνεια του εδάφους (χωρίς οποιαδήποτε επίστρωση ανάμεσα στο έδαφος και τα οργανικά απόβλητα). Κατά συνέπεια πρέπει να πληρούνται ειδικές συνθήκες σχετικά με την τοποθεσία (π.χ. για την προστασία των υπόγειων υδάτων). Όσο υψηλότερη είναι η ετήσια βροχόπτωση τόσο πιο δύσκολο είναι να διατηρηθεί η βέλτιστη δυνατή φροντίδα. Η καλύτερη συνθήκη είναι η παραγωγή κομπόστ να επιτελείται δίπλα σε δρόμο ώστε το τρακτέρ ναείναι σε θέση να παραμένει στο οδόστρωμα. Μόνο τα σειράδια κομποστοποίησης βρίσκονται στη μη ασφαλτοστρωμένη περιοχή. Η λύση αυτή επιλέγεται από καλλιεργητές που διαχειρίζονται τα απόβλητα των καλλιεργιών τους για παραγωγή compost.

Τεχνικές Λεπτομέρειες:
Θετικός Αερισμός Αρνητικός Αερισμός Δυναμικότητα Εκπομπές Σχόλια
    από 20 t/a
Περιορισμοί Κλιματικών Συνθηκών, Δυναμικότητας και Νομοθεσίας
Επόμενο compost-turner.com