Τεχνολογίες Κομποστοποίησης

Στεγασμένος χώρος

Η βροχόπτωση συλλέγεται χωριστά όταν χρησιμοποιούμε τη λύση στεγασμένου χώρου σε αντίθεση με την κομποστοποίηση σε σειράδια σε ανοικτό ή ειδικά επιστρωμένο χώρο. Ειδικά σε κλιματικές ζώνες υψηλής θερμοκρασίας το κάλυμμα/στέγαστρο χρησιμεύει ως μέσο προστασίας εναντίον της αφυδάτωσης.

Τεχνικές Λεπτομέρειες:
Θετικός Αερισμός Αρνητικός Αερισμός Δυναμικότητα Εκπομπές Σχόλια
    από 300 t/a
Δεν επηρεάζεται από τις καιρικές συνθήκες
Downloads:
Download COMPOnent (pdf) 126 KB
Επόμενο compost-turner.com