Τεχνολογίες Κομποστοποίησης

Διαχείριση Αέρα

Κατά τη διαδικασία της αποδόμησης των οργανικών αποβλήτων παράγονται οσμές. Αυτές πρέπει να συλλέγονται και να καθαρίζονται, ώστε να αποφεύγονται προβλήματα με τους γείτονές σας.

Τα βιολογικά φίλτρα η βιοφίλτρα έχουν αποδείξει στην πράξη ότι είναι ο απλούστερος και o οικονομικά αποδοτικότερος τρόπος για τη διαχείριση του εξερχόμενου αέρα. Ο αέρας κατανέμεται εξίσου σε όλη την επιφάνεια του βιολογικού φίλτρου. Οι οσμές αποδομούνται βιολογικά εντός του μέσου φιλτραρίσματος που αποτελείται από ειδικό μίγμα ξύλου ρίζας, τεμαχισμένου ξύλου και άλλων υλικών. Προκειμένου να εξασφαλιστεί η βέλτιστη λειτουργία και να αποφευχθούν εκπομπές οσμών, σημαντικές παράμετροι της διαδικασίας παρακολουθούνται με το σύστημα ICA.
Το μέγεθος του βιοφίλτρου εξαρτάται από την παροχή του αέρα. Το σύστημα είναι εύκολο στη χρήση και παρέχει υψηλή αξιοπιστία. Επίσης, επιτρέπει τη βέλτιστη διαχείριση του αέρα στο ελάχιστο κόστος.

Εικόνες:

Προκειμένου να επιτευχθεί η βέλτιστη απόδοση αποδόμησης εντός του βιοφίλτρου είναι απαραίτητο να ρυθμίσουμε τις παραμέτρους του εξαγόμενου αέρα.
Ανάλογα με το μέγεθος των εγκαταστάσεων, ο εξαγόμενος αέρας προ-καθαρίζεται εντός διάταξης καθαρισμού με οξέα, όπου αφαιρούνται επιθετικές ουσίες όπως η αμμωνία. Ένα δοχείο πλύσης διαχέει νερό στον αέρα για επίτευξη της μέγιστης δυνατής υγρασίας (πλήρης κορεσμός) για την πρόληψη ξηρανσης του μέσου φιλτραρίσματος εντός του βιοφίλτρου.

Εικόνες:

Ο αέρας εξαγωγής από τους χώρους κομποστοποίησης και τις μονάδες ΜΒΕ περιέχουν ουσίες οι οποίες μπορούν να προκαλέσουν διάβρωση. Ως εκ τούτου, σωλήνες ανοξείδωτου χάλυβα υψηλής ποιότητας ή/και πλαστικοί σωλήνες χρησιμοποιούνται για το σύστημα επεξεργασίας αέρα.


Σχεδιάζουμε και υλοποιούμε τον ατομικό αγωγό σας, κατόπιν αιτήματος.

Εικόνες:
Επόμενο compost-turner.com