Τεχνολογίες Κομποστοποίησης

Συστήματα Θαλάμων

Η τεχνολογία COMPObox αποτελείται από ενιαίες ανεξάρτητες μονάδες εξοπλισμένες με την τεχνολογία αερισμού της Compost Systems. Η οροφή και οι πόρτες τοποθετoύνται στην κατασκευή.

Ειδικά σχεδιασμένες πόρτες, για εύκολο χειρισμό με τη χρήση υδραυλικών συστημάτων, διπλώνουν προς τα πάνω, έτσι ώστε να αφήνουν το χώρο ελεύθερο για την κίνηση οχημάτων. Ο σκελετός της πόρτας είναι τοποθετημένος εξωτερικά ώστε να μην εκτίθεται στις επιθετικές συνθήκες των θαλάμων.

Εικόνες:

Ανάλογα με τις τεχνικές και νομικές απαιτήσεις, χρησιμοποιούμε δύο διαφορετικούς τύπους στέγης:

• Αεροστεγές συνθετικό υλικό

• Ημιπερατή μεμβράνη

Όταν χρησιμοποιείται αεροστεγές υλικό στέγασης, είναι απαραίτητη η χρήση βιοφίλτρου για τη διαχείριση του αέρα.
Η ημιπερατή μεμβράνη καθαρίζει τον εξερχόμενο αέρα. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η επιφάνεια της μεμβράνης πρέπει να προσαρμοστεί στην ποσότητα του επεξεργαζόμενου υλικού.

Εικόνες:
Επόμενο compost-turner.com