Τεχνολογίες Κομποστοποίησης

Σύστημα ICA

Προσαρμοσμένα όργανα και τεχνολογία ελέγχου με φιλική προς το χρήστη διεπαφή

Ανάλογα με τις απαιτήσεις της κάθε εγκατάστασης, παρέχουμε κατά περίπτωση προσαρμοσμένο σύστημα ελέγχου. Το σύστημα ελέγχου συμπεριλαμβάνει τεχνολογία μέτρησης, πίνακες ελέγχου και απεικόνισης και παραδίδεται προσυναρμολογημένο. Μόνο οι εξωτερικές συνδέσεις καλωδίων πρέπει να γίνουν στο χώρο της εγκατάστασης.

Το σύστημα ελέγχου είναι το κοινό κέντρο ελέγχου για τα συστήματα αερισμού.

Οι θερμοκρασίες διαβάζονται αυτόματα από σύστημα παρακολούθησης της θερμοκρασίας.
Η διάρκεια αερισμού εξαρτάται από την διαδικασία και μπορεί να ελεγχθεί ξεχωριστά σε κάθε σειράδιο κομποστοποίησης.

Η οθόνη αφής επιτρέπει τον εύκολο χειρισμό και την προσαρμογή των παραμέτρων. Επιπλέον, το σύστημα ελέγχου που διαθέτουμε συνδέεται άμεσα με λογισμικό παρακολούθησης. Οι αλλαγές των παραμέτρων υιοθετούνται και στα δύο συστήματα.

Το σύστημα ελέγχου παραδίδεται ως μια προ-εγκατεστημένη και πλήρως καλωδιωμένή μονάδα (PLC, πίνακας χειρισμού, διατάξεις προστασίας, πίνακας ελέγχου, κλπ).

Εικόνες:

Μια οικονομική και χαμηλών εκπομπών λειτουργία μιας μονάδας, εξασφαλίζεται από ένα σύστημα ICA ανθεκτικό σε σφάλματα. Έτσι χρησιμοποιούμε δοκιμασμένη τεχνολογία μετρήσεων για την αξιολόγηση και τον έλεγχο της διαδικασίας.

Ανάλογα με το τμήμα της εγκατάστασης διατίθενται διαφορετικοί αισθητήρες, για τη θερμοκρασία, την πίεση, αλλά επίσης και τη ροή του αέρα, το επίπεδο πλήρωσης και την τιμή του pH, για την παρακολούθηση των συνθηκών λειτουργίας. Η τεχνογνωσία μας σε συνεργασία με αυτούς τους αισθητήρες εξασφαλίζουν τη βέλτιστη λειτουργία των μονάδων.

Εικόνες:

Για εύκολη κατανόηση της διαδικασίας κομποστοποίησης είναι απαραίτητο να έχουμε ένα σαφές και ολοκληρωμένο λειτουργικό περιβάλλον.
Με την εμπειρία μας από την “οπτικοποίηση” πολλών εγκαταστάσεων στο παρελθόν, έχουμε αναπτύξει ένα απλό και κατανοητό λογισμικό οπτικοποίησης και ελέγχου. Υγειονοποίηση, θερμικές διακυμάνσεις εντός της διεργασίας κλπ μπορούν να ελεγχθούν εύκολα. Καταχωρήσεις και τροποποιήσεις των παραμέτρων της διεργασίας είναι δυνατές με ένα απλό κλικ του ποντικιού σας.
Το λογισμικό είναι προσαρμοσμένο στις εξειδικευμένες ανάγκες κάθε εγκατάστασης και παραδίδεται προ-εγκατεστημένο σε έναν υπολογιστή.

Εικόνες:

Η τεχνολογία ελέγχου παρέχεται και πλήρως συναρμολογημένη ως “Plug and Play” λύση (COMPOtainer) στο εργοτάξιο.

Εικόνες:
Επόμενο compost-turner.com