Ιστορία

Τα ευρήματα του χθες είναι η εμπειρία του σήμερα και η επιτυχία του αύριο!!

Ιστορία

Οι ρίζες της Compost Systems βρίσκονται στα πρώτα βήματα της Αυστριακής βιομηχανίας κομποστοποίησης και χρονολογούνται πίσω στο 1971. Αυτές οι ικανότητες και η τεχνογνωσία που αναπτύχθηκαν σε τεχνικό επίπεδο καθώς και στην ανάπτυξη προϊόντων συνδυάστηκαν αρμονικά στη Compost Systems Ltd το 2002. Από τότε, η εταιρεία προμηθεύει πελάτες σε όλο τον κόσμο με καινοτόμες λύσεις και προϊόντα για διαφορετικές εφαρμογές και μεγέθη μονάδων διαχείρισης οργανικών αποβλήτων.

Επόμενο compost-turner.com