Φιλοσοφία

Για μια περίοδο άνω των 30 ετών ήμουν σε θέση να συλλέξω εμπειρίες στον τομέα της βιολογικής επεξεργασίας για την παραγωγή υψηλής αξίας λιπάσματος προερχόμενο από οργανικά απόβλητα.

Φιλοσοφία

Η τεχνογνωσία μας είναι το πλεονέκτημά σας!

Στην Compost Systems εργαζόμαστε καθημερινά προκειμένου να υπηρετήσουμε τη φιλοσοφία μας. Ως εταιρεία σχεδιασμού, καθώς και ως προμηθευτής σημαντικών τεχνολογιών, κάθε μέρα θέτουμε ως στόχο την αρτιότερη λύση στις προκλήσεις των πελατών μας. Αυτό κάνουμε σε επίπεδο τεχνικής και οικονομικής προσέγγισης.

Με περισσότερα από 100 έργα αναφοράς σε παγκόσμιο επίπεδο έχουμε αποδείξει ότι η τεχνολογία μας «δουλεύει»!

Με υψηλής έντασης ρυθμούς Έρευνας & Ανάπτυξης, σε συνδυασμό με το δίκτυό μας, στο οποίο συγκαταλέγονται μερικοί εκ των πιο καινοτόμων ανθρώπων αυτής της βιομηχανίας, εξασφαλίζουμε τη μελλοντική σας επιτυχία. Αυτό δεν αποτελεί μια απλή δήλωση, αλλά καθημερινό βίωμα και αυτό είναι που οι πελάτες μας εκτιμούν!

Aurel Lübke
CEO

Επόμενο compost-turner.com