(Bild: 1 von 2)

Engineering & Consulting

Pozwolenie

Dobry projekt to połowa drogi do pozwolenia!

W zależności od obowiązujących w danym kraju wymogów w zakresie gospodarki odpadami, przepisów budowlanych oraz zarządzania emisjami, droga ku uzyskaniu pozwolenia budowlanego może być dłuższa lub krótsza. Naszym know-how technicznym i bogatym doświadczeniem wspieramy klientów w procesie uzyskiwania pozwolenia, aby nie przedłużył się on zbytnio i można było uniknąć dodatkowych kosztów i nakładów pracy.

Następne compost-turner.com