Engineering & Consulting

Studium wykonalności

Droga od dobrego pomysłu do pomyślnie zrealizowanego projektu

Przy sporządzaniu studium wykonalności spoglądamy w przyszłość, w celu oszacowania szans przyszłego powodzenia (lub braku powodzenia) projektu. Ocena projektu będzie tym precyzyjniejsza, im lepiej znane są warunki brzegowe, liczby i fakty. Nie zawsze jednak wszystkie czynniki są dokładnie znane i trzeba je oszacować - dlatego właśnie jakość studium wykonalności zależy zawsze od doświadczenia projektanta. Szereg wykonanych już studiów, długoletnie doświadczenie w gospodarce odpadami oraz stały kontakt z klientami i użytkownikami instalacji pozwalają nam zaoferować szerokie kompetencje przy realizacji studiów wykonalności.

Dzięki temu w swoich ocenach opieramy się na prawidłowych danych liczbowych i odpowiednio wcześnie umożliwiamy ocenę możliwości przeprowadzenia projektu. Państwo - jako nasi klienci - szybko się w ten sposób zorientują, czy warto jest inwestować w projekt, czy też lepiej w inny sposób spożytkować swój czas i nakłady.

Następne compost-turner.com