Engineering & Consulting

Planowanie

Obecny trend w przemyśle zakłada, że wszystkie elementy są dostarczane od jednego dostawcy! Taki sposób postępowania pozwala na zmniejszenie nakładów, mediacji, problemów i długich rozmyślań!

Już od pierwszej koncepcji i pierwszego studium wykonalności towarzyszymy Ci przy realizacji projektu. Na etapie projektu i jego zatwierdzania wspólnie pokonujemy wyzwania związane z uzyskiwaniem pozwolenia, nadzorujemy wykonanie budowy oraz przeprowadzamy uruchomienie i „rozruch“ instalacji. Zwracamy przy tym szczególną uwagę, aby klient był włączony w proces na każdym jego etapie, aby możliwe było uwzględnienie jego życzeń.

Możemy również współpracować z Państwa „nadwornymi“ projektantami, wspierając ich naszym długoletnim doświadczeniem w zakresie techniki kompostowania przy opracowywaniu projektu.

Aby możliwe było stworzenie właściwej symulacji (elektronicznej) swojej instalacji, musi być znana cała droga materiałów - od dostawy, przechowywania, obróbki, aż po ich sprzedaż. Przyporządkowanie dostarczonych artykułów do prawidłowych magazynów, wewnętrzne przebiegi oraz księgowania stanowią podstawowy warunek możliwości śledzenia przepływów materiałów i sporządzenia analizy przepływów.

Nasze zadanie polega na analizie Państwa instalacji ze wszystkimi przepływami materiałów, aby na tej podstawie sporządzić jak najefektywniejszy i najprostszy obraz elektroniczny instalacji.

Zarządzanie emisjami to magiczne słowo ostatnich dziesięcioleci. Znajomość emisji powstających w procesie jest niezwykle ważna dla możliwości realizacji skutecznych koncepcji wentylacji odprowadzającej.

Do kontroli emisji gazów stosujemy najróżniejsze technologie, poczynając od biofiltrów, aż po płuczki zużytego powietrza i systemy membranowe. Z jednej strony należy tutaj spełnić narzucane przepisami i regułami technicznymi wymagania, z drugiej jednak koszty inwestycji i eksploatacji nie mogą wymknąć się spod kontroli.

Koncepcje techniczne są na tyle dobre, na ile możliwe do wdrożenia. 
Przy opracowywaniu koncepcji naszych technologii dokładamy wszelkich starań, aby nie było konieczne włączanie dużej ilości poddostawców lub różnych zakładów i profesji. Staramy się ograniczyć część usługi leżącą w gestii klienta do zwykłego wykonawstwa na budowie. Związana z technologią część inwestycji budowlanej jest dostarczana przez nas na budowę jako gotowy produkt i może zostać zintegrowana przez lokalnych pracowników obsługujących budowę. 

Następne compost-turner.com