(Bild: 1 von 14)

Technologie kompostowania

Rolka do włókniny

Rolka może być używana z ładowarką kołową oraz z ciągnikiem rolniczym wyposażonym w łyżkę czołową. Poniższe modele rolek zapewniają elastyczne zastosowanie:

  • Rolka geowłókniny z jedną stroną zwijania (lewa strona lub prawa strona) 
  • Rolka geowłókniny z podwójną stroną zwijania (lewa oraz prawa strona)


Elastyczność – Sprawność – Szybkość – Łagodność 
 
Prędkość zwijania jest nastawna dzięki zastosowaniu napędu hydraulicznego w obydwu kierunkach (do przodu i do tyłu). Każda strona jest zdolna do przenoszenia i magazynowania do 150 metrów geowłókniny do kompostowania. 

Dzięki mobilnej rolce geowłóknina może być przechowywana w bezpiecznym miejscu. 

Wideo:
Pobierz:
Download Broszura Rolka do Włókniny RDLW (pdf) 200 KB
Download Broszura Rolka do włókniny CMC ST 230, 300, 350 (pdf) 174 KB
Następne compost-systems.com