Technika pomiarowa

Oprócz doświadczenia, to urządzenia pomiarowe pomagają w monitorowaniu optymalnych warunków kompostowania.

Nasze urządzenia pomiarowe pozwalają na łatwy i rzetelny pomiar najważniejszych parametrów procesu, takich jak temperatura, zawartość CO2i O2. Kompleksowe określanie różnych parametrów kompostu w celu zapewniania jakości jest możliwe przy użyciu praktycznej walizki CMC. Należące do zestawu urządzenia umożliwiają skontrolowanie jakości procesu oraz warunków kompostowania i ich skorygowanie w razie potrzeby. Dzięki temu zapewniony jest idealny przebieg procesu.
Pomiar parametrów kompostu Technologia pomiarowa

Pomiar parametrów kompostu

Podstawowe wyposażenie dla zapewnienia jakości...

Następny
Pomiar ilości gazów w pryzmie Technologia pomiarowa

Pomiar ilości gazów w pryzmie

Aby proces nie został zduszony w zarodku...

Następny
Pomiar temperatury Technologia pomiarowa

Pomiar temperatury

Bezpieczny przebieg procesu bez przegrzewania...

Następny
Następne compost-systems.com