Technologie kompostowania

Pomiar parametrów kompostu

Podstawowe wyposażenie dla zapewnienia jakości

Pomiar zawartości O2i CO2pozwala na szybką ocenę procesu kompostowania (tlenowego i beztlenowego) i pomaga na określenie cyklu przerzucania. Szczegółowa ocena jest możliwa w laboratorium gruntu i kompostu CMC oraz przy użyciu miernika odczynu pH.

Odczyn pH jest wskaźnikiem kluczowym dla procesu kompostowania, wapnowania, uprawy roli lub przy doborze odpowiednich roślin do uprawy. Pozwala on na niezwłoczne podjęcie działań, bez konieczności oczekiwania na wyniki badań laboratoryjnych.

Możliwości badania:

 • odczyn pH
 • wartość Redox (specjalna elektroda)
 • pomiar temperatury (specjalny czujnik)
Galeria:
Downloads:
Download Broszura Technologia Kompostowania (pdf) 273 KB

Praktyczna walizka CMC nadaje się w szczególności do szybkich testów przeprowadzanych na polu lub na placu kompostowania.
Łatwe przygotowywanie próbek, proste metody badania, szybkie i miarodajne wyniki pozwalają na natychmiastową ocenę jakości i pomagają przy podejmowaniu decyzji bądź unikaniu błędów. Laboratorium gruntu CMC to prosty sposób kontroli kompostu.


Możliwości badania:

 • azot (azotany, azotyny, amony)
 • odczyn pH
 • siarczki
 • Galeria:
  Downloads:
  Download Broszura Technologia Kompostowania (pdf) 273 KB
  Następne compost-systems.com