Technologie kompostowania

Pomiar ilości gazów w pryzmie

Kompostowanie - żywy proces!

Kompostowanie jest procesem aerobowym (przebiegającym z udziałem tlenu) - dlatego właśnie dobrze napowietrzona pryzma to warunek prawidłowego przebiegu rozkładu. W trakcie procesu tlen jest przekształcany przez mikroorganizmy w CO2– dlatego pomiar ilość obydwu tych gazów dostarcza cennych informacji na temat przebiegu procesu tlenowego.

W pryzmach kompostowych bez napowietrzania pomiar ilości gazów jest sprawą szczególnie ważną, w celu zapewnienia dostarczania odpowiednich ilości tlenu.

W procesie „oddychania” mikroorganizmów zużywany jest tlen i wydzielane CO2. Jeżeli zawartość O2 spadnie poniżej dopuszczalnego poziomu, proces może zostać przerwany, jeżeli nie zastosuje się napowietrzania. Powoduje to powstawanie nieprzyjemnych zapachów i szkodliwych dla środowiska gazów, jak np. metan.

Dzięki naszemu elektronicznemu urządzeniu do pomiaru ilości gazów w pryzmie kompostowej będą Państwo w każdym momencie posiadali informacje na temat warunków procesu. Urządzenie to mierzy zawartość do 5 gazów jednocześnie, jest łatwe w obsłudze i w konserwacji.

Dane techniczne:

Czujniki:

  • metan (CH4)
  • tlen (O2)
  • dwutlenek węgla (CO2)

Możliwość poszerzenia o następujące gazy

  • amoniak (NH3)
  • siarkowodór (H2S)
Galeria:

W procesie kompostowania tlen jest konieczny w celu zachowania zrównoważonej flory złożonej z drobnoustrojów.

W procesie „oddychania” mikroorganizmów zużywany jest tlen i tworzony jest CO2. Jeżeli zawartość CO2 wzrośnie powyżej określonego poziomu, należy zastosować napowietrzanie. W razie braku napowietrzania, kompost zacznie gnić.

Za pomocą prostego urządzenia pomiarowego naszej produkcji "Indikator Testoryt CO2" można szybko sprawdzić podane tu wartości.Urządzenie jest bardzo proste w obsłudze i konserwacji.

Galeria:
Downloads:
Download Broszura Technologia Kompostowania (pdf) 273 KB
Następne compost-systems.com