Technologie kompostowania

Pomiar temperatury

Bezpieczny przebieg procesu bez przegrzewania

Temperatura jest najważniejszym parametrem dla użytkownika kompostowni i pryzm – na jej podstawie można ocenić przydatność materiału, stan rozkładu itp. Również przepisy wymagają codziennego rejestrowania i zapisywania temperatur kompostowania jako świadectwa higienizacji.

Dla naszych klientów posiadamy w ofercie zarówno obsługiwane ręcznie, jak i w pełni zautomatyzowane rozwiązania do rejestracji temperatury.

Czy to deszcz, czy śnieg, we dnie i w nocy - nasz automatyczny system monitorowania temperatury bez przerwy mierzy temperaturę panującą w pryzmach kompostowych. Problemy przy kompostowaniu (wzrost lub spadek temperatury) są natychmiast rozpoznawane, co pozwala na szybką interwencję - zanim będzie za późno.

Dzięki temu nie są konieczne żmudne, codzienne, ręczne pomiary temperatury - zastępuje je zautomatyzowany system monitorowania temperatury. Dodatkowo wymagana przepisami rejestracja profili temperaturowych jest wykonywana automatycznie - za pomocą komputera.

Dane są przekazywane bezprzewodowo, drogą radiową – dzięki takiemu rozwiązaniu nie ma ryzyka, że ładowarka kołowa lub przerzucarka najedzie na kable i je uszkodzi.

Galeria:

Cyfrowy, szybko działający termometr to obowiązkowe wyposażenie każdego użytkownika kompostowni! W pryzmach może bowiem zostać osiągnięta temperatura 65 °C, nie wolno jej jednak przekraczać. Ponadto, zgodnie z obowiązującymi przepisami, temperatura w pryzmach kompostowych musi być codziennie dokumentowana.

Dzięki naszemu cyfrowemu, szybko działającemu termometrowi, specjalista od razu otrzyma istotne informacje na temat kompostu.

  • Zakres pomiarowy:-50 do +1150 °C
  • Czujnik: stal szlachetna, długość standardowa 800 mm (1200 mm na zapytanie)
Galeria:
Downloads:
Download Broszura Technologia Kompostowania (pdf) 273 KB
Następne compost-systems.com