Informacje o wydawcy

Wydawca strony:

Compost Systems GmbH
Maria-Theresia-Straße 9
4600 Wels/Austria
info [at] compost-systems [dot] com

Zarząd: Aurel Lübke

Prawa autorskie

Treści oraz zdjęcia / rysunki zamieszczone na stronie, o ile nie zaznaczono inaczej, są własnością Compost Systems GmbH i są chronione zarówno w całości, jak i we fragmentach prawami autorskimi.

Linki

Starannie dobieraliśmy linki, które zostały opublikowane na stronie, jednak dokładna kontrola i sprawdzenie stron, do których prowadzą linki, nie jest możliwe. Dlatego wykluczona jest jakakolwiek odpowiedzialność za treści zamieszczone na tych stronach. Użytkownicy korzystają z linków do innych stron internetowych i witryn na własne ryzyko i będą je użytkowali zgodnie z warunkami użytkowania dla tych stron.

Ograniczona gwarancja na publikowane informacje

Staramy się, aby informacje zamieszczane na naszej stronie internetowej były prawidłowe i zawsze aktualne.Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za prawidłowość, kompletność i aktualność witryny i strony internetowej; zastrzegamy sobie prawo do pomyłek.

W razie związanych z tym pytań prosimy o bezpośredni kontakt z nami. Użytkownik uznaje ponadto, że korzysta ze strony internetowej na własne ryzyko tak, że żadna osoba, która uczestniczyła w sporządzaniu informacji nie może zostać pociągnięta do odpowiedzialności za szkody lub szkody następcze, lub też odpowiedzialność ta będzie ograniczona do najmniejszego możliwego wymiaru.

Następne compost-turner.com