Rozwiązania

Opracowaliśmy najróżniejsze koncepcje rozwiązań, które wraz z naszymi klientami dostosowujemy do lokalnych wymagań.

    Napowietrzanie pozytywne Napowietrzanie negatywne Przepustowo Emisja Komentarz
Kompostowanie pryzm na otwartych utwardzonych powierzchniach?
Kompostowanie pryzm na otwartych utwardzonych powierzchniach?

Kompostowanie na utwardzonej powierzchni...

    od 20 t/rok
Zależna od opadów atmosferycznych
Kompostowanie pryzm pod wiatą
Kompostowanie pryzm pod wiatą

Przykryte pryzmy kompostujące...

    od 300 t/rok
Niezależne od opadów atmosferycznych
Membrana
Membrana

Kompostowanie z membraną...

    od 1.000 t/rok
Statyczny system kompostowania
Kompostowanie pryzm w zamkniętych halach
Kompostowanie pryzm w zamkniętych halach

Technologia newEARTH...

    od 10.000 t/rok
Dynamiczny lub statyczny system kompostowania
Kompostowanie w boksach
Kompostowanie w boksach

Technologia COMPObox...

    od 2.000 t/rok
Statyczny system kompostowania
Kompostowanie kontenerowe
Kompostowanie kontenerowe

Zbiórka - higienizacja - kompostowanie...

    od 200 t/rok
Połączenie logistyki zbiórki i kompostowania
Zautomatyzowany system monitorowania temperatury
Zautomatyzowany system monitorowania temperatury
   
Kompostowanie na otwartych powierzchniach nieutwardzonych
Kompostowanie na otwartych powierzchniach nieutwardzonych

Kompostowanie na otwartym gruncie rodzimym...

    od 20 t/rok
Ograniczenia klimatyczne i ilościowe
Następne compost-turner.com