Technologie kompostowania

Kompostowanie w boksach

Dowiedz się więcej o systemie modułowym

COMPOboxy to statyczne jednostki kompostowe z indywidualnym sterowaniem. Przerzucanie może tutaj być ograniczone do przemieszania lub rozluźniania materiału. Boksy COMPObox mogą być wyposażone w wentylację ciśnieniową, wyciągową lub też cyrkulację powietrza. W większych instalacjach zużyte powietrze z boksów jest oczyszczane w biofiltrze.W mniejszych instalacjach polecamy podczyszczanie zużytego powietrza z boksów przez naszą półprzepuszczalną membranę z filtrem, spełniającą jednocześnie funkcję dachu boksu.
Technologia COMPObox jest efektywna i korzystna kosztowo już dla zakładów o produkcji rzędu 2000 ton kompostu na rok. Jednostki kompostowe mają z reguły między 4 a 6 m szerokości i „niemal“ dowolną długość. Kompost jest nakładany przy użyciu ładowarki kołowej lub automatycznego urządzenia załadunkowego. Do odbioru materiału z uwagi na koszty zaleca się stosować ładowarkę kołową.
Szczególnie korzystne jest zastosowanie technologii COMPObox w pierwszej fazie rozkładu kompostu, z najbardziej intensywną emisją odorów.

Przemyślany system modułowy pozwala na proste zintegrowanie technologii COMPObox w istniejącej budowli lub budynku.


Szczególne zalety technologii COMPObox:

  • Zajmuje niewiele miejsca i jest kompaktowa
  • Elastyczna technologia dla instalacji każdej wielkości
  • Możliwość zastosowania w istniejących budynkach przy modernizacji instalacji
  • Ekonomiczne rozwiązanie dla fazy o największej emisji odorów w procesie rozkładu w zamkniętym reaktorze
Szczegóły techniczne:
Napowietrzanie pozytywne Napowietrzanie negatywne Przepustowo Emisja Komentarz
    od 2.000 t/rok
Statyczny system kompostowania
Downloads:
Download COMPObox (pdf) 185 KB
Następne compost-turner.com