Technologie kompostowania

Kompostowanie pryzm w zamkniętych halach

Technologia newEARTH

newEARTH to opatentowana przez Compost Systems technologia, łącząca zalety kompostowania w pryzmach z zamkniętym systemem kompostowania. Wpływa korzystnie na koszty obróbki kompostu oraz zmniejsza koszty wykonania pryzmy przy zachowaniu pełnej kontroli nad emisjami. Tajemnicą tej technologii jest połączenie napowietrzania pryzmy z inteligentną koncepcją wentylacji hali kompostowania.
Wewnątrz hal kompostowania pryzmy kompostowe są przerzucane przy użyciu tradycyjnej przerzucarki kompostu. Dzięki temu skomplikowane maszyny z napędami elektrycznymi, mechanicznymi lub hydraulicznymi nie są narażone na agresywne warunki panujące przy kompostowaniu. Emisje pyłu lub pary wodnej są odprowadzane przez opatentowany system prowadzenia powietrza.

Kompostowany materiał jest stale „WENTYLOWANY WYCIĄGOWO“, dzięki czemu emisje nie dostają się do wnętrza hali, lecz są odprowadzane bezpośrednio do biofiltra. W hali przez cały czas panuje nieznaczne podciśnienie, co pozwala na skuteczne eliminowanie pojawiających się emisji.

Szczególne zalety technologii newEARTH:

  • Niskie koszty obróbki oraz wykonania pryzmy
  • Brak konieczności wchodzenia do instalacji przez pracowników wykonujących konserwację lub serwis w trakcie cyklu kompostowania
  • Zastosowanie konwencjonalnych maszyn mobilnych (przerzucarka kompostu, ładowarka kołowa)
  • Przeprowadzanie procesu partiami pozwala na bezpieczną higienizację, która jest automatycznie dokumentowana
Wideo:
1
1
Szczegóły techniczne:
Napowietrzanie pozytywne Napowietrzanie negatywne Przepustowo Emisja Komentarz
    od 10.000 t/rok
Dynamiczny lub statyczny system kompostowania
Downloads:
Download newEARTH MBA (pdf) 174 KB
Następne compost-turner.com