Technologie kompostowania

Membrana

Kompostowanie z membraną

W celu ochrony przed emisją odorów na statycznych jednostkach kompostowych może zostać umieszczona półprzepuszczalna membrana. Należy ją połączyć z wentylacją ciśnieniową. Ze względu na trudności przy manipulacji pryzmą, regularne przerzucanie jest bardzo nieekonomiczne.

Półprzepuszczalna membrana może znacząco zmniejszyć emisję nieprzyjemnych zapachów. Zastosowanie membrany nie ma jednak wpływu na emisję zapachów i pyłu (bioaerozoli) przy przerzucaniu lub przy manipulowaniu pryzmą.

Szczegóły techniczne:
Napowietrzanie pozytywne Napowietrzanie negatywne Przepustowo Emisja Komentarz
    od 1.000 t/rok
Statyczny system kompostowania
Następne compost-turner.com