Technologie kompostowania

Kompostowanie pryzm na otwartych utwardzonych powierzchniach?

Kompostowanie na utwardzonej powierzchni

Najpowszechniejszym wariantem kompostowania na otwartej przestrzeni jest kompostowanie w pryzmach na utwardzonym podłożu. W zależności od materiału, lokalizacji i instalacji może okazać się konieczne podjęcie dodatkowych środków zmierzających do ochrony przed emisjami:

  • Okrycie pryzmy kompostowej agrowłókniną
  • Wentylacja ciśnieniowa lub wyciągowa
  • Ograniczenie wielkości pryzmy
  • Ujęcie wody infiltracyjnej
  • Pryzma statyczna lub dynamiczna
  • Technologia i częstotliwość przerzucania
Szczegóły techniczne:
Napowietrzanie pozytywne Napowietrzanie negatywne Przepustowo Emisja Komentarz
    od 20 t/rok
Zależna od opadów atmosferycznych
Downloads:
Download COMPOnent (pdf) 126 KB
Następne compost-turner.com