Technologie kompostowania

Kompostowanie na otwartych powierzchniach nieutwardzonych

Kompostowanie na otwartym gruncie rodzimym

W przypadku kompostowania bez utwardzenia odpadki organiczne są kompostowane bezpośrednio na gruncie rodzimym (bez uszczelniania podłoża). W tym przypadku wybrana lokalizacja musi spełniać specjalne warunki (na przykład związane z ochroną wód gruntowych). Im wyższy poziom opadów rocznych, tym trudniej jest zapewnić optymalną pielęgnację. Optymalnym rozwiązaniem jest kompostowanie obok krawędzi drogi, traktor może bowiem pozostawać na utwardzonej powierzchni. Wyłącznie pryzma kompostowa znajduje się na nieutwardzonej powierzchni.

Szczegóły techniczne:
Napowietrzanie pozytywne Napowietrzanie negatywne Przepustowo Emisja Komentarz
    od 20 t/rok
Ograniczenia klimatyczne i ilościowe
Następne compost-turner.com