Technologie kompostowania

Systemy wentylacji wyciągowej

Proces rozkładu odpadów biologicznych wiąże się z powstawaniem nieprzyjemnych zapachów. Aby uniknąć problemów z sąsiadami i osobami przebywającymi w okolicy, zapachy te należy wychwytywać i oczyszczać.

W praktyce biofiltry okazały się najprostszym i najekonomiczniejszym wariantem oczyszczania zużytego powietrza. Powietrze jest rozprowadzane równomiernie na całej powierzchni biofiltra. We wnętrzu warstwy usypanej ze ścinków korzeni, wiórów drewnianych oraz innych materiałów zapachy są przetwarzane w sposób biologiczny. Istotne parametry procesu są mierzone przy użyciu urządzeń AKPiA, co pozwala na zagwarantowanie optymalnych warunków eksploatacji oraz emisji zapachów.

Wielkość biofiltra zależy od ilości zużytego powietrza do przetworzenia. Biofiltr jest łatwy w obsłudze i niepodatny na awarie. System umożliwia optymalne czyszczenie zużytego powietrza przy minimalnych kosztach. Pozwala on uzyskać redukcję nieprzyjemnych zapachów nawet o 90-98 %.

Galeria:

W celu zapewnienia optymalnej efektywności biofiltra, dostarczane do niego zużyte powietrze musi zostać poddane uprzedniemu kondycjonowaniu. W zależności od wielkości i typu instalacji, zużyte powietrze jest czyszczone wstępnie w kwaśnej płuczce w celu usunięcia z niego substancji agresywnych, np. amoniaku. Wewnątrz myjki powietrze nasyca się wilgocią do momentu osiągnięcia optymalnego poziomu, przez co zapobiega się wyschnięciu materiału filtracyjnego.

Galeria:

Zużyte powietrze z hal kompostowych oraz instalacji mechaniczno-biologicznego uzdatniania odpadów zawiera substancje o działaniu agresywnym. Dlatego do prowadzenia zużytego powietrza stosowane są rury ze stali szlachetnej lub tworzywa sztucznego.

Na życzenie projektujemy i wykonujemy system rurociągów dostosowany do Państwa instalacji. 

Galeria:
Następne compost-turner.com