Technologie kompostowania

Technologia wentylacji

Koncepcje wentylacji „łapania świeżego powietrza”

Instalacje do przetwarzania odpadów powodują niestety wydzielanie „zgniłych“ zapachów, wiążą się z powstawaniem drobnoustrojów chorobotwórczych i przetrwalników bakterii.Dochodzą do tego silniki spalinowe, para wodna, bioaerozole oraz wiele innych składników zanieczyszczających powietrze i sprawiających, że trudno wytrzymać w takiej atmosferze.

Przez zastosowanie inteligentnych koncepcji wentylacji staramy się wyeliminować te uciążliwości.Planujemy rozwiązania, które są możliwe do wdrożenia również w praktyce.W tym celu kładziemy na szali całe posiadane przez nas know-how, aby

  • spełnić wymagania stawiane koncepcjom wentylacji
  • Państwa pracownicy, maszyny, konto bankowe mogli również jutro odetchnąć swobodnie

Wentylatory COMPOair zostały zmodyfikowane specjalnie pod kątem „niekorzystnych“ warunków w instalacjach przeznaczonych do biologicznego przetwarzania odpadów.Dostępne są urządzenia o różnych rozmiarach, co pozwala na zaprojektowanie każdej instalacji i każdego ciągu pryzm pod kątem wymagań naszych klientów.Dzięki temu możliwe jest zapewnienie optymalnych wielkości przepływów przy utrzymaniu kosztów na korzystnym poziomie.Na życzenie możliwe jest również sterowanie za pomocą przetwornicy częstotliwości.

W zależności od warunków konstrukcyjnych oraz przetwarzanych materiałów należy zaprojektować wentylację wyciągową lub ciśnieniową.Wentylatory COMPOair są przeznaczone do eksploatacji w obydwu trybach pracy.Ponadto, każdy ciąg wentylacji może pracować osobno.

Opcjonalnie wszystkie wentylatory mogą zostać zebrane w jednej prefabrykowanej centrali wentylacyjnej (COMPOtainer).Jest ona w całości zainstalowana wstępnie w instalacji, wraz z wentylatorami, orurowaniem i rurą odpowietrzającą, co znacznie redukuje ilość połączeń z innymi elementami budowli.

Galeria:

Beton sprawdza się w technice kanalizacyjnej od dziesięcioleci – sięgnęliśmy więc do tych wieloletnich doświadczeń i zintegrowaliśmy zalety rur betonowych (możliwość przejazdu po zabudowanych rurach, korzystna cena, długoletnia odporność na agresywne substancje chemiczne) w naszym systemie wentylacji.

Rury o dużych średnicach pozwalają na równomierną dystrybucję powietrza na całej długości pryzmy.Dzięki temu możliwe jest wykonanie długich ciągów (do 100 m).Specjalnie zaprojektowane dysze wentylacyjne zmniejszają ryzyko zatkania się rur do dopuszczalnego pod względem technicznym minimum.Optymalna forma odpływu pozwala na łatwe odprowadzanie wody infiltracyjnej.

Betonowa rura wentylacyjna COMPOair jest zabudowywana bezpośrednio na placu kompostowania (wentylacja wewnątrz gruntu) i umożliwia przejeżdżanie po powierzchni każdym urządzeniem (przebadane pod kątem obciążalności ciężarami zmiennymi do 60 ton).Innowacyjny system modułowy umożliwia dopasowanie do instalacji każdej wielkości.W razie powiększenia instalacji możliwe jest również późniejsze przedłużenie ciągów wentylacyjnych.Układanie rur jest szybkie i niedrogie.

Rura wentylacyjna COMPOair może być zabudowywana zarówno w nowych instalacjach, jak i w istniejących już placach kompostowania.

Obciążalność betonowych rur napowietrzających

Zazwyczaj znaczenie faktu, iż nasze rury napowietrzające są w stanie wytrzymać szczytową siłę nacisku w stanie niezamontowanym powyżej 180 kN/m zgodnie z normą B5074:2012 (EN 1916:2008), jest trudne do wyobrażenia dla osoby, która nie jest inżynierem budownictwa. W celu lepszego zaprezentowania tej informacji został przygotowany prosty test: Betonowe rury napowietrzające zostały posadowione na powierzchni żwirowej (płaskość nie 100% oraz stopień zagęszczenia <100%) bez bocznej stabilizacji (symulacja „najmniej korzystnego wariantu” instalacji), a następnie został użyty różnoraki ciężki sprzęt jeżdżący. 

Test 1: Najazd ładowarką kołową na rurę napowietrzającą
W próbie tej powszechnie używana ładowarka kołowa została użyta do symulacji manipulowania materiałem. Ładowarka została dociążona, w związku z tym waga pojazdu (ok. 13T) plus dodatkowe obciążenie (ok. 3T) ma wpływ tylko na przednie koła. Oznacza to, że osiągnięto 8T na każdym przednim kole.

Test 2: Najazd najcięższym sprzętem na rurę napowietrzającą
Najcięższy sprzęt jaki użyto to testu, to 44 tonowa koparka. Poprzez obciążenie koparki 2 tonowym blokiem betonowym na całkowicie wysuniętym ramieniu przedłużającym było możliwe osiągnięcie koncentracji obciążenia po jednej stronie 33T (16,5T na koło). Poniżej przedstawiono zdjęcie porównujące z „konwencjonalną” ładowarką kołową w celu lepszego odzwierciedlenia skali.

Podsumowanie: 
Próby jednoznacznie wskazują na fakt, że rury napowietrzające mogą być obciążone za pomocą wszelkiego sprzętu wykorzystywanego w instalacjach kompostujących bez jakiegokolwiek problemu. Protokoły z kontroli jakości wykazują, że należy użyć sprzętu ważącego dwukrotnie więcej niż wykorzystanego w próbie 2 aby osiągnąć obciążenie niszczące rury.

Tutaj można obejrzeć film z testu:

Galeria:
Videos:
Druckprüfung

COMPOtainer to prefabrykowana stacja wentylatorowa, dostarczana na budowę w całości zamontowana wstępnie, jako rozwiązanie "plug and play" - wystarczy podłączyć - i gotowe!Opcjonalnie w stacji COMPOtainer można zintegrować klimatyzowaną rozdzielnię.Dzięki temu ilość połączeń jest redukowana do minimum, a konstrukcja instalacji zostaje uproszczona.Ponadto, COMPOtainer zapewnia ochronę przed kradzieżą i znacznie redukuje emisję hałasu.

W przypadku wentylacji wyciągowej zużyte powietrze jest prowadzone w rurze zbiorczej i przekazywane bezpośrednio do biofiltra.

Galeria:
Następne compost-turner.com