Technologie kompostowania

AKPiA

Dostosowane do indywidualnych wymagań urządzenia pomiarowe i sterujące z przyjazną dla użytkownika wizualizacją

Projektowanie i sterowanie instalacją kompostowania dopasowane do indywidualnych potrzeb klienta. Jednostki sterujące zawierające urządzenia pomiarowe, szafy rozdzielcze oraz wizualizację dostarczamy na miejsce montażu z pełnym okablowaniem. Tam wystarczy już tylko wykonać zewnętrzne połączenia kablowe.

Do naszych urządzeń regulujących należy cała centrala rozdzielcza systemu wentylacyjnego.

Temperatury są automatycznie odczytywane z systemu monitorowania temperatur, zaś czas wentylacji jest sterowany indywidualnie dla każdej pryzmy kompostowej, w zależności od procesu.

Za pomocą panelu dotykowego możliwa jest łatwa obsługa i modyfikacja niezbędnych parametrów. Dodatkowo urządzenia regulacyjne są bezpośrednio połączone z oprogramowaniem do wizualizacji. Zmiany parametrów są przejmowane do obydwu systemów.
Układ sterowania kompostowaniem jest dostarczany jako kompletnie zmontowana i okablowana jednostka (sterownik PLC, panel dotykowy, wyłącznik ochronny silnika, szafa rozdzielcza itp.).

Galeria:

W celu zapewnienia ekonomicznej eksploatacji instalacji przy niskich emisjach konieczny jest niepodatny na usterki system AKPiA. Dlatego do zbierania danych procesu oraz jego regulacji korzystamy ze sprawdzonej techniki pomiarowej, którą dostarczamy w pakiecie technologicznym. Do monitorowania warunków eksploatacji stosowane są różne rodzaje czujników, w zależności od części instalacji: wykrywające temperaturę lub ciśnienie, natężenie przepływu, poziom napełnienia oraz odczyn pH. Połączenie naszego bogatego know-how oraz tych czujników umożliwia eksploatację niemal bez generowania emisji.

Galeria:

Aby możliwe było łatwe zrozumienie procesu kompostowania konieczna jest przejrzysta i zrozumiała prezentacja jego przebiegów.

Nasze oprogramowanie do wizualizacji bazuje na doświadczeniu praktycznym zebranym w licznych instalacjach, dzięki czemu wyróżnia się przyjaznym i łatwym sposobem obsługi. Monitorowanie procesu powstawania świadectwa higienizacji, wahań temperatury procesu itp. jest w ten sposób łatwe i przejrzyste. Dane oraz zmiany parametrów procesu mogą być dokonywane w łatwy sposób, jednym kliknięciem myszką.

Wizualizacja jest dopasowana do wymagań instalacji klienta i jest zainstalowana na istniejącym komputerze.

Galeria:

Urządzenia sterujące i regulujące mogą zostać dostarczone na budowę jako system COMPOtainer, zmontowane wstępnie rozwiązanie działające na zasadzie "plug and play".

Galeria:
Następne compost-turner.com